top of page

Phim Cách Nhiệt Nhà Kính

Chất lượng hảo hạng TOP 1 USA

toa-nha-capital-place.png

Phim Cách Nhiệt Kiến Trúc Công Trình

Global cung cấp dòng sản phẩm phim cách nhiệt cho kiến trúc công trình hoàn chỉnh để phục vụ nhiều nhu cầu nhà ở và thương mại. Những dòng phim này bao gồm loạt sản phẩm SunGate, Safety & Security và Specialty được thiết kế theo nhu cầu thẩm mỹ riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Supreme 50

Supreme 50.png

Cấu tạo lớp phim

02 ply/02 mil

Truyền sáng

49 %

Phản gương ngoài

08 %

Truyền năng lượng

23 %

Phản xạ năng lượng

06 %

Hấp thụ năng lượng

71 %

Hệ số bóng

0.49

Loại bỏ tia cực tím

99 %

57 %

Tổng cản nhiệt

46 %

Giảm chói

Loại bỏ tia hồng ngoại

96 %

Bảo hành

12 năm

Supreme 30

Supreme 30.png

Cấu tạo lớp phim

02 ply/02 mil

Truyền sáng

30 %

Phản gương ngoài

06 %

Truyền năng lượng

16 %

Phản xạ năng lượng

06 %

Hấp thụ năng lượng

78 %

Hệ số bóng

0.43

Loại bỏ tia cực tím

99 %

62 %

Tổng cản nhiệt

67 %

Giảm chói

Loại bỏ tia hồng ngoại

96 %

Bảo hành

12 năm

Supreme 15

Supreme 15.png

02 ply/02 mil

Cấu tạo lớp phim

Truyền sáng

14 %

Phản gương ngoài

06 %

Truyền năng lượng

09 %

Phản xạ năng lượng

06 %

Hấp thụ năng lượng

85 %

Hệ số bóng

0.37

Loại bỏ tia cực tím

99 %

67 %

Tổng cản nhiệt

85% 

Giảm chói

Loại bỏ tia hồng ngoại

96 %

Bảo hành

12 năm

Supreme 05

Supreme 05.png

Cấu tạo lớp phim

02 ply/2 mil

Truyền sáng

06 %

Phản gương ngoài

06 %

Truyền năng lượng

05 %

Phản xạ năng lượng

06 %

Hấp thụ năng lượng

89 %

Hệ số bóng

0.34

Loại bỏ tia cực tím

99 %

70 %

Tổng cản nhiệt

93 %

Giảm chói

Loại bỏ tia hồng ngoại

96 %

Bảo hành

12 năm

QDP Ceramic 50

QDP Ceramic 50.png

Cấu tạo lớp phim

02 ply/2 mil

Truyền sáng

51 %

Phản gương ngoài

07 %

Truyền năng lượng

32 %

Phản xạ năng lượng

06 %

Hấp thụ năng lượng

62 %

Hệ số bóng

0.56

Loại bỏ tia cực tím

99 %

Tổng cản nhiệt

51 %

Giảm chói

44 %

Loại bỏ tia hồng ngoại

78 %

Bảo hành

10 năm

Ceramic Dual
Reflective 25

CDR 25.png

Cấu tạo lớp phim

02 ply/2 mil

Truyền sáng

23 %

Phản gương ngoài | trong

40 | 17 %

Truyền năng lượng

19 %

Phản xạ năng lượng

36 %

Hấp thụ năng lượng

45 %

Hệ số bóng

0.36

Loại bỏ tia cực tím

99 %

69 %

Tổng cản nhiệt

74 % 

Giảm chói

Loại bỏ tia hồng ngoại

78 %

Dẫn nhiệt trực tiếp

1.03 %

Bảo hành

10 năm

Reflective Siver 50

RS 50.png

Cấu tạo lớp phim

02 ply/2 mil

Truyền sáng

49 %

Phản gương ngoài | trong

26 | 27 %

Truyền năng lượng

38 %

Phản xạ năng lượng

26 %

Hấp thụ năng lượng

36 %

Hệ số bóng

0.56 

Loại bỏ tia cực tím

99 %

52 %

Tổng cản nhiệt

46 %

Giảm chói

Loại bỏ tia hồng ngoại

58 %

Dẫn nhiệt trực tiếp

1.07 %

Bảo hành

10 năm

NF Grey 30

NF GREY 30.png

Cấu tạo lớp phim

02 ply/ 2mil

Truyền sáng

27 %

Phản gương ngoài

10 %

Truyền năng lượng

21 %

Phản xạ năng lượng

11 %

Hấp thụ năng lượng

68 %

Hệ số bóng

0.46

Loại bỏ tia cực tím

99 %

61 %

Tổng cản nhiệt

70 %

Giảm chói

Loại bỏ tia hồng ngoại

70 %

Dẫn nhiệt trực tiếp

1.06 %

Bảo hành

10 năm

NF Grey 20

NF GREY 20.png

Cấu tạo lớp phim

02 ply/2 mil

Truyền sáng

20 %

Phản gương ngoài 

16 %

Truyền năng lượng

16 %

Phản xạ năng lượng

15 %

Hấp thụ năng lượng

69 %

Hệ số bóng

0.41

Loại bỏ tia cực tím

99 %

65 %

Tổng cản nhiệt

79 % 

Giảm chói

Loại bỏ tia hồng ngoại

74 %

Dẫn nhiệt trực tiếp

1.06 %

Bảo hành

10 năm

NF Charcoal 20

NF charcoal 20.png

Cấu tạo lớp phim

02 ply/2 mil

Truyền sáng

22 %

Phản gương ngoài 

15 %

Truyền năng lượng

16 %

Phản xạ năng lượng

15 %

Hấp thụ năng lượng

69 %

Hệ số bóng

0.41 

Loại bỏ tia cực tím

99 %

65 %

Tổng cản nhiệt

76 %

Giảm chói

Loại bỏ tia hồng ngoại

75 %

Dẫn nhiệt trực tiếp

1.06 %

Bảo hành

10 năm

HP Charcoal 15

HP CH 15.png

Cấu tạo lớp phim

02 ply/1.5 mil

Truyền sáng

14 %

Phản gương ngoài

07 %

Truyền năng lượng

23 %

Phản xạ năng lượng

13 %

Hấp thụ năng lượng

64 %

Hệ số bóng

0.48

Loại bỏ tia cực tím

99 %

59 %

Tổng cản nhiệt

85 %

Giảm chói

Loại bỏ tia hồng ngoại

54 %

Dẫn nhiệt trực tiếp

1.11 %

Bảo hành

10 năm

Black Out

black-out.jpg

Cấu tạo lớp phim

02 ply/2.5 mil

Truyền sáng

0 %

Phản gương ngoài 

05 %

Truyền năng lượng

0 %

Phản xạ năng lượng

34 %

Hấp thụ năng lượng

66 %

Hệ số bóng

0.21

Loại bỏ tia cực tím

99 %

82 %

Tổng cản nhiệt

100 %

Giảm chói

Loại bỏ tia hồng ngoại

100 %

Dẫn nhiệt trực tiếp

1.00 %

Bảo hành

12 năm

NHẬN BÁO GIÁ PHIM CÁCH NHIỆT GLOBAL CHO NHÀ KÍNH 

bottom of page