top of page

Chất lượng hảo hạng Top 1 USA

Chất lượng đỉnh cao đi kèm cam kết về dịch vụ tốt nhất

Supreme 50

IR-Supreme-50.jpg

Độ truyền sáng 

49%

Giảm ánh sáng chói

46%

Giảm tia hồng ngoại

96%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

08%

Tổng cản nhiệt

57%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

Supreme 15

Supreme 15.jpg

Độ truyền sáng 

14%

Giảm ánh sáng chói

85%

Giảm tia hồng ngoại

96%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

06%

Tổng cản nhiệt

67%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

Supreme 05

Supreme 05.jpg

Độ truyền sáng 

06%

Giảm ánh sáng chói

93%

Giảm tia hồng ngoại

96%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

06%

Tổng cản nhiệt

70%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

QDP Ceramic 50

qdp-ceramic-charcoal-50.jpg

Độ truyền sáng 

51%

Giảm ánh sáng chói

44%

Giảm tia hồng ngoại

78%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

07%

Tổng cản nhiệt

51%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

NF Charcoal 20

nr-charcoal-qd-20.jpg

Độ truyền sáng 

22%

Giảm ánh sáng chói

76%

Giảm tia hồng ngoại

75%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

15%

Tổng cản nhiệt

65%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

NF Grey 20

NF-Grey-20.jpg

Độ truyền sáng 

22%

Giảm ánh sáng chói

79%

Giảm tia hồng ngoại

74%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

16%

Tổng cản nhiệt

65%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

Paint Protection Films - PPF

3.png

Độ cứng định hình sau 72 giờ

Giữ màu dưới góc nhìn nghiêng 60 độ

Kéo dãn so với chiều dài thực

Kháng nhiệt và chịu ngâm nước

Kháng ăn mòn bởi dung dịch ba-dơ

Kháng ăn mòn bởi dung dịch axit

0.8kg/inch

Đạt 85%

 Đạt 250%

 Đạt 100%

Đạt 100%

Đạt 100%

bottom of page