top of page

Chất lượng hảo hạng Top 1 USA

Chất lượng đỉnh cao đi kèm cam kết về dịch vụ tốt nhất

Supreme 50

IR-Supreme-50.jpg

Độ truyền sáng 

49%

Giảm ánh sáng chói

46%

Giảm tia hồng ngoại

96%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

08%

Tổng cản nhiệt

57%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

Supreme 15

Supreme 15.jpg

Độ truyền sáng 

14%

Giảm ánh sáng chói

85%

Giảm tia hồng ngoại

96%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

06%

Tổng cản nhiệt

67%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

Supreme 05

Supreme 05.jpg

Độ truyền sáng 

06%

Giảm ánh sáng chói

93%

Giảm tia hồng ngoại

96%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

06%

Tổng cản nhiệt

70%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

QDP Ceramic 50

qdp-ceramic-charcoal-50.jpg

Độ truyền sáng 

51%

Giảm ánh sáng chói

44%

Giảm tia hồng ngoại

78%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

07%

Tổng cản nhiệt

51%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

NF Charcoal 20

nr-charcoal-qd-20.jpg

Độ truyền sáng 

22%

Giảm ánh sáng chói

76%

Giảm tia hồng ngoại

75%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

15%

Tổng cản nhiệt

65%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

NF Grey 20

NF-Grey-20.jpg

Độ truyền sáng 

22%

Giảm ánh sáng chói

79%

Giảm tia hồng ngoại

74%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

16%

Tổng cản nhiệt

65%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

Paint Protection Films - PPF

3.png

Độ cứng định hình sau 72 giờ

0.8kg/inch

Giữ màu dưới góc nhìn nghiêng 60 độ

44%

Kéo dãn so với chiều dài thực

78%

Kháng nhiệt và chịu ngâm nước

99%

Kháng ăn mòn bởi dung dịch ba-dơ

07%

Kháng ăn mòn bởi dung dịch axit

51%

Paint Protection Films - PPF

3.png

Độ truyền sáng 

51%

Giảm ánh sáng chói

44%

Giảm tia hồng ngoại

78%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

07%

Tổng cản nhiệt

51%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

Paint Protection Films - PPF

3.png

Độ truyền sáng 

51%

Giảm ánh sáng chói

44%

Giảm tia hồng ngoại

78%

Giảm tia tử ngoại

99%

Tỉ lệ phản gương

07%

Tổng cản nhiệt

51%

Số lớp

02 lớp

Độ dày

02 mil

Phủ ánh kim

Không

Kết dính

Keo tự dính

bottom of page